adv Constructions

adv Constructions

Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh City

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

Công ty ADV Construction – Với đội Ngũ nhân viên Chuyên Nghiệp trong lĩnh vực Thi công và Xây dựng. Trong những năm qua chúng tôi đã thiết kế và thi công rất nhiều sản phẩm nhôm kính.

0 external recommendations