This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Bảo Hộ Lao Động Tốt nhà cung cấp uy tín thiết bị bảo hộ cá nhân, đồ bảo hộ, gạch bê tông nhẹ, tấm bê tông nhẹ, máy tạo bọt bê tông nhẹ, chất tạo bọt bê tông nhẹ.
Địa chỉ: 101/40, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 76134
Google Maps: g.page/r/CSOLYQCPghnmEAE

Education:

Industrial University of Ho Chi Minh City

Experience:

Graphic designers

0 external recommendations