baohiemnhaxuong pjico Blog

thank you Vai Đá, Thái Nguyên View profile

Bảo hiểm nhà xưởng

Bảo hiểm nhà xưởng được mua trong rất nhiều trường hợp. Có thể là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của chính phủ và công an phòng cháy chữa cháy. Cũng có thể là bảo hiểm nhà xưởng do ngân hàng yêu cầu mua trong quá trình thế chấp tài sản hoặc do chủ tài sản, giám đốc muốn ...

timer 1 min. reading time · thumb_up 0 relevants · comment 0 comments

Do you want to have your own blog?

orange logo