Bình Phan

Bình Phan

Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh City

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

Chuyên hỗ trợ chơi game nhà cái EGB:
http://www.egb555.com
https://www.twitter.com/PhanTha51925183
https://www.linkedin.com/in/b%C3%ACnh-phan-630607208/

0 external recommendations