beBee background
Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Hanoi
Charley Mendoza

Charley Mendoza

Hanoi, Ha Nội

Xã hội


Về Charley Mendoza:

EAL/ESL Specialist with 6 years of teaching experience. 3 years of those in an IB school in Vietnam.

Kinh nghiệm

 

 • Presently working at Hanoi International School (an IB accredited) as an EAL (English as Additional Language) Specialist relied upon 5 to 36 students to look after and assess and 36 to 50+ students throughout the term
 • Also, presently working as an ESL teacher in a private language school to look after and assess students
 • Possess an ability to communicate complex information in a way which students can easily comprehend by using scaffolded and differentiated activities and instructions
 • Prior experience adopting distinctive teaching methodologies, documenting all lessons, organizing healthy group discussions, mentoring troubled students and differentiating ELLs and students with special needs
 • Strong advocate for basic foundational skills
 • WIDA assessment trained and knowledgeable of the WIDA standards
 • More than three years of teaching experience internationally from 2 years old and up

Giáo dục

 I am currently completing my PGCE in Teach-Now, a Teacher preparation Certificate Program under Moreland University until April 2022. 

 

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Hanoi, Ha Nội

Việc làm gần Hanoi, Ha Nội

 • Công Ty TNHH Công Nghệ Tấm Lát Sàn Ausda

  Nhân Viên Hse(Health Safety Environment)

  Tìm thấy trong: Emprego VN C2 - 4 ngày trước


  Công Ty TNHH Công Nghệ Tấm Lát Sàn Ausda Hanoi, Việt Nam

  Mô tả công việc - Lập kế hoạch, thực hiện đào tạo, phổ biến an toàn lao động định kỳ cho cán bộ công nhân viên. · - Giám sát, đốc thúc công nhân viên tuân theo quy định an toàn lao động và giữ gìn vệ ...

 • Công ty TNHH cơ khí Mạnh Quang

  KẾ Toán TỔng HỢp

  Tìm thấy trong: Emprego VN C2 - 13 giờ trước


  Công ty TNHH cơ khí Mạnh Quang Hanoi, Việt Nam

  Mô tả công việc - Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi · - Hạch toán thu/ chi, ...

 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

  TrỢ LÝ TiẾng Anh

  Tìm thấy trong: Emprego VN C2 - 2 ngày trước


  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô Hanoi, Việt Nam

  **Mô tả công việc**: · (Mức lương: Thỏa thuận) · - Trợ giúp BOD trong quá trình biên phiên dịch tiếng Anh · - Dịch thuật các tài liệu liên quan tới tiếng Anh (dịch Anh-Việt và dịch Việt-Anh) · - Phiên ...