This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

“Thành quả thực sự là những giá trị được xây dựng và cống hiến.” - 31 tuổi làm bố, yêu trẻ con, thích chơi với con, hăng say tìm hiểu kiến thức về trẻ nhỏ.

Education:

Nuôi dạy con

Experience:

Cử nhân kinh tế

0 external recommendations