This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Danko Group, công ty cổ phần tập đoàn Danko Group chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như: Danko City, Danko Avenue, Danko Vĩnh Yên

Nguyễn Bách Khoa- PKD

Phone: 0961 39 8882

Mail: KhoaNB@nguyenbachkhoa.com

Address: Số 1, Tổ 3, P. Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên


 

Education:

 

Location

Số 1, tổ 3 phường chùa Hang TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

About

Danko City là dự án bất động sản ấn tượng năm 2021 giải quyết các vấn đề về nhà ở tại Thái Nguyên


 

Experience:

 

Location

Số 1, tổ 3 phường chùa Hang TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

About

Danko City là dự án bất động sản ấn tượng năm 2021 giải quyết các vấn đề về nhà ở tại Thái Nguyên


 

0 external recommendations