Dinh Bao

Dinh Bao

Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh City

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

Điện máy Ngọc Phát cung cấp các loại máy tời điện, máy cắt vải, máy hàn miệng túi...
https://dienmayngocphat.com/san-pham-cato/99/toi-dien
https://dienmayngocphat.com/san-pham-cato/136/may-cat-vai-cam-tay
https://dienmayngocphat.com/san-pham-cato/9/may-han-mieng-tui

0 external recommendations