G8 Paint

G8 Paint

Hanoi, Ha Nội

This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Hệ thống sản phẩm G8 Paint đa dạng chủng loại: sơn PU, sơn NC, sơn 2K, sơn gốc nước, sơn an toàn…

Education:

Experience:

0 external recommendations