beBee background
Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Hanoi
Hai Phong

Hai Phong

Hanoi, Ha Nội
(0)

Xã hội


Về Hai Phong:

Hi,

I have 10 years experience working with Tibco EBX and its related add-ons.

I worked for Tibco with many different roles including Development team leader, Customer support team leader, EBX Architect in Professional Service Team. 

Kinh nghiệm

Hi,

I have 10 years experience working with Tibco EBX and its related add-ons.

I worked for Tibco with many different roles including Development team leader, Customer support team leader, EBX Architect in Professional Service Team. 

Giáo dục

I have graduated from Faculty of Information Technology, Hanoi University with the GPA of 7.85

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Hanoi, Ha Nội

Những người dùng khác được gọi là Hai

Việc làm gần Hanoi, Ha Nội

 • NodeFlair

  chuyên viên tài chính full-time

  Tìm thấy trong: Manatal GBL S2 T2 - 1 tuần trước


  NodeFlair Hanoi, Việt Nam Toàn thời gian

  Mô Tả Công Việc · Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, dự toán, đồng thời theo dõi hiệu suất tài chính hàng ngày của công ty. · Phân tích dữ liệu tài chính, bao gồm báo cáo tài chính, lưu chuyển ...

 • NodeFlair

  Fullstack Developer

  Tìm thấy trong: Manatal GBL S2 T2 - 23 giờ trước


  NodeFlair Hanoi, Việt Nam

  Job description · Participate in development projects for Web application, Mobile Application. · Able to take the role of technical leader of projects, and propose technical solutions for various prob ...

 • NodeFlair

  Security Operation Engineer

  Tìm thấy trong: Manatal GBL S2 T2 - 6 ngày trước


  NodeFlair Hanoi, Việt Nam

  WHAT YOU'LL DO: · Operate and monitor information security solution systems such as Firewall, WAF, DDOS,... · Administer and operate centralized management systems such as Active Directory, Email Exch ...