Hoa Phan

Hoa Phan

Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh City

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

Tôi là nhân viên kinh doanh của nhà cái EGB99: http://bancaegb99.com
https://twitter.com/PhanMinhHa4
https://www.linkedin.com/in/hoa-phan-54a4b9204/

Experience:

District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam Nha cai EGB99

0 external recommendations