Hồng Sâm kwangdong

Hồng Sâm kwangdong

Hanoi, Ha Nội

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn (Dạng viên) - Sản phẩm An Cung Hoàng Hoàn được bào chế từ thảo dược để làm vị dẫn thuốc chống đột quỵ ở mọi lứa tuổi...

Education:

An Cung Ngưu Hàn Quốc (Dạng Cao Lỏng) - Sản phẩm sử dụng được trực tiếp như nước, hương vị đặc trưng của thảo dược tinh chế chống đột quỵ ở mọi lứa tuổi

Experience:

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn (Dạng viên) - Sản phẩm An Cung Hoàng Hoàn được bào chế từ thảo dược để làm vị dẫn thuốc chống đột quỵ ở mọi lứa tuổi...
An Cung Ngưu Hàn Quốc (Dạng Cao Lỏng) - Sản phẩm sử dụng được trực tiếp như nước, hương vị đặc trưng của thảo dược tinh chế chống đột quỵ ở mọi lứa tuổi

0 external recommendations