This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Lê Phương Dung - Nữ Dược sĩ đam mê Marketing & yêu ca hát

Education:

Tôi là Lê Phương Dung, Dược sĩ K57 đại học Dược Hà Nội,

Experience:

Tôi là Lê Phương Dung là người sáng lập hệ sinh thái gồm: Học viện Marketing & Sales Y Dược MPG, Công ty tư vấn chiến lược Pharmaco và Cộng đồng Marketing Y Dược Pharmacom.

0 external recommendations