This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Luathonglinh là trang web được lập bởi một nhóm luật sư trẻ tại Việt Nam, với mong muốn tư vấn pháp luật miễn phí, phổ biến pháp luật tới người dân Việt Nam. Nhóm luật sư trẻ của luathonglinh là những luật sư tâm huyết với nghề, luôn mong muốn đóng góp cho cộng đồng và góp phần vào sự phát triển chung của nghề Luật sư tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ:
email: luathonglinhvn@gmail.com
#luathonglinh #phapluat #luathonglinhvn

Education:

pháp luật

Experience:

luật sư

0 external recommendations