This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Maxx Media ra đời vào năm 2019 với sứ mệnh mang đến giải pháp Digital Marketing toàn diện giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững, gia tăng doanh số thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng trong định hướng phát triển và đồng hành với doanh nghiệp.

Địa chỉ: A28 - TT17 Nguyễn Khuyến, Văn Quán
Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Website: maxxmedia.vn

 

Education:

Experience:

0 external recommendations