Nga Linh

Hanoi - Thành Phố Hà Nội

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro cung cấp giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp vừa và lớn.

0 external recommendations