Nghệ thuật giao tiếp Unica

Hanoi, Ha Nội

This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Giao tiếp đóng vai trò quan trọng công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Cùng Unica tìm hiểu khóa học kỹ Năng Giao Tiếp và Ứng Xử" lớp học giao tiếp hàng đầu từ giảng viên Phan Quốc Việt sẽ giúp bạn khám phá bản thân. Giúp bạn học rèn luyện kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, làm chủ cuộc đời, tự tin giao tiếp hơn. Hy vọng sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều hữu ích. 
Thông tin liên hệ của Nghệ thuật giao tiếp Unica 
Phone: 0354991672 
Địa chỉ: 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 
Email: nghethuatgiaotiepunica@gmail.com 
#nghethuatgiaotiep #nghethuatgiaotiepunica"

Education:

UNcia

Experience:

UNcia

0 external recommendations