beBee background
Chuyên gia
>
Kỹ thuật/Kiến trúc
>
Ho Chi Minh City
Nguyễn Văn Hậu

Nguyễn Văn Hậu

Embedded Software Engineer
Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Xã hội


Về Nguyễn Văn Hậu:

I'm a 4th year student majoring in Automotive Engineering. My experience in the embedded field mainly comes from course projects, which helped me find a suitable position for myself. I look forward to opportunities and challenges to develop my career in this field.

Kinh nghiệm

Project at my University

-DESIGNING A DECODER FOR BATTERY MANAGEMENT SYSTEM OF LITHIUM BATTERY

Description: Building an electronic circuit with an LCD Touch Screen displaying the parameters of a lithium battery pack on an electric motorcycle, allowing users to monitor the battery's operation process such as charging, discharging, temperature of battery pack, pack voltage, remain capacity, cycle, state of health... Role: Design the user interface for LCD Touch Screen. Utilize Adruino to program decoding algorithms. Draw PCB based on the schematic diagram available on Altium, EasyEda.

RESEARCHING AND SIMULATING ABS IN CARSIM

Description: Used to simulate the operation process of the Anti-lock Braking System (ABS) of automobiles under various road conditions (obstacles, slippery roads, curves, etc.) to prevent the occurrence of wheel lock-up, which can lead to accidents during vehicle operation. Role: Apply knowledge of closed-loop control systems to construct an ABS model in Simulink. Set up the type of vehicle to simulate, vehicle mass, road conditions, etc., on CarSim. Analyze graphs of slip ratio, velocity, distance traveled, etc., to compare the effectiveness of ABS.

BUILDING AN APP ABOUT CALCULATIONS AND GRAPHS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE USING GUI TOOL

Description: Using MATLAB tool to create a standalone application for calculating parameters for internal combustion engines, drawing pV diagrams, displacement, velocity, etc., to help users minimize computation time and plot graphs for the engine. Role: Building computational formulas in programming base on C language. Designing user interface in GUI tool.

Giáo dục

Bachelor of Automotive Engineering

Các chuyên gia từ cùng ngành Kỹ thuật/Kiến trúc với Nguyễn Văn Hậu

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Những người dùng khác được gọi là Nguyễn

Việc làm gần Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

  Nhân Viên Vận

  1 tháng trước

  Áp dụng trực tiếp

  **Mô tả công việc**: · (Mức lương: triệu VNĐ) · - Kiểm tra, theo dõi, vận hành máy, cài đặt thông số máy đúng tiêu chuẩn quy định, thực hiện liên tục theo đúng chuẩn đầu vào, chuẩn quy trình, chuẩn đầu ra trong suốt quá trình sản xuất. · - Kiểm tra khuôn, bản vẽ, vệ sinh máy. · - ...

 • Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

  Kế Toán Tổng Hợp

  3 tuần trước

  Áp dụng trực tiếp

  **Mô tả công việc**: · (Mức lương: Thỏa thuận) · - Rà soát số liệu của các Kế toán viên phần hành tại công ty · - Thực hiện các bút toán tổng hợp số liệu, KQKD theo quy định · - Kiểm tra số dư các tài khoản, công nợ tồn đọng cần xử lý và đề xuất hướng xử lý công nợ. · - Tiếp nhận ...

 • JobsGO Recruit

  Nhân Viên Kinh Doanh

  2 tuần trước

  Áp dụng trực tiếp

  **Mô tả công việc**: · (Mức lương: triệu VNĐ) · - Tư vấn, làm hồ sơ cho KH, chăm sóc KH qua data có sẵn. · - Hỗ trợ các thủ tục thuận tiện cho KH. · **Chức vụ**: Nhân Viên/Chuyên Viên · **Hình thức làm việc**: Toàn thời gian · **Quyền lợi được hưởng**: · - Chế độ và lương ( Lương ...