beBee background
Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Dịch vụ khách hàng/Hỗ trợ
>
Bến Tre
Nhi Nhi

Xã hội


Về Nhi Nhi:

cos 3 năm kinh nghiệm team lead telsale / telemarketing

Kinh nghiệm

co 3 năm kinh nghiem mảng tele

Giáo dục

da hoc su pham mam non

Các chuyên gia cạnh tranh với Nhi

Các chuyên gia từ cùng ngành Dịch vụ khách hàng/Hỗ trợ với Nhi Nhi

Các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau gần Bến Tre, Bến Tre

Những người dùng khác được gọi là Nhi

Việc làm gần Bến Tre, Bến Tre

  • Colgate-Palmolive Company

    Area Sales Manager

    Tìm thấy trong: beBee S2 VN - 2 ngày trước


    Colgate-Palmolive Company My Tho, Việt Nam

    No Relocation Assistance Offered · # My Tho, Tien Giang, Viet Nam · Who We Are · Colgate-Palmolive Company is a caring, innovative growth company that is reimagining a healthier future for all people, ...