This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Mình là Phong, là một guitarist. 

Education:

Hiện mình đang làm sinh viên năm cuối tại CD FPT. Ngành TMĐT

Experience:

  • 2019: Giảng viên guitar tại Seven music
  • 2020: Marketing online Seven Music

0 external recommendations