This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Pantado- Hệ thống giáo dục trực tuyến toàn diện hàng đầu Việt Nam, Lan tỏa yêu thương - Tự hào thương hiệu
 

Education:

Tiếng anh trực tuyến 

Experience:

tiếng anh trực tuyến 1 thầy 1 trò

Social Networks

Facebook: https://www.facebook.com/pantado.edu.vn/

0 external recommendations