Son Tran

Son Tran

Bạch Mai, Ha Nội

This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Tính cách: Tốt

Sở thích: Nghe nhạc

Định hướng tương lai: Luật sư tranh tụng mảng Dân sự


 

Education:

Đào tạo: Đại học; đang học lớp luật sư tại Học viện tư pháp 

 


 

Experience:

Kinh nghiệm thực tiễn: Các vụ việc liên quan đến đất đai như cấp GCNQSDĐ lần đầu, thu hồi đất, thừa kế, tranh chấp đất đai.

Các vụ án nổi bật: Cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất tại Vân Đồn - Quảng Ninh, thu hồi đất tại Gia Lâm, Long Biên - Hà Nội

0 external recommendations