tdungtrac pvithongnhat T

tdungtrac pvithongnhat

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Bảo hiểm PVI - Thương hiệu bảo hiểm hàng đầu Việt Nam được xếp hạng quốc tế - Doanh nghiệp Bảo hiểm Công nghiệp số 1 Việt Nam.

Education:

 

 

PVI Thống Nhất
506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
Ho Chi Minh City

Experience:

pvithongnhat. com 

0888545458
24/10/2000
PVI Thống Nhất
Insurance

0 external recommendations