This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

<! - td {border: 1px solid #ccc;} br {mso-data-position: same-cell;} -> Công ty Luật Thành Đô là một trong những công ty Luật thành phố sớm nhất tại Việt Nam. @Với sự nhận biết là đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp. @Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ có đáp án chuyên môn cao. @Giám đốc điều hành: Luật sư Nguyễn Lâm Sơn @Hotline: 0919.089.888 @Địa chỉ: Lô 03B03 Shophouse 24h Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội @#luatthanhdo # luatthanhdo.com #congtyluatthanhdo 

Education:

Công ty Luật Thành Đô

Experience:

Địa chỉ: Lô 03B03 Shophouse 24h Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Social Networks

Instagram: https://www.instagram.com/luatthanhdo/

What kind of projects is thanhdoo luat looking for?

<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->Công ty Luật Thành Đô là một trong những công ty Luật ra đời sớm nhất tại Việt Nam. 
Với nhận sự là đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp.
Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ có đòi hỏi chuyên môn cao.
Giám đốc điều hành: Luật sư Nguyễn Lâm Sơn
Hotline: 0919.089.888
Địa chỉ: Lô 03B03 Shophouse 24h Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
#luatthanhdo #luatthanhdo.com #congtyluatthanhdo
website: Luật Thành Đô

0 external recommendations