Home
>
Professionals
>
Thanh Xuân
>
Marketing / Advertising / Public Relations

Social


About me:

Kênh thông tin dành cho thanh niên Việt Nam, cập nhật thông tin mới nhất về giáo dục, khoa học, công nghệ và đời sống.

Experience

Kênh thông tin dành cho thanh niên Việt Nam, cập nhật thông tin mới nhất về giáo dục, khoa học, công nghệ và đời sống.

Education

Kênh thông tin dành cho thanh niên Việt Nam, cập nhật thông tin mới nhất về giáo dục, khoa học, công nghệ và đời sống.

Marketing / Advertising / Public Relations profesionals

Professionals from different sectors near Thanh Xuân, Ha Nội

Jobs near Thanh Xuân, Ha Nội

 • NFI Industries

  Forklift Operator

  Found in: beBee S2 CA - 3 days ago


  NFI Industries DELTA Full time

  The Forklift Operator is responsible for operating material handling equipment for the purpose of moving, locating, relocating, stacking and counting merchandise. The Operator is accountable for the safe and efficient operation of the forklift and may also be required to perform ...

 • GE

  Commissioning Engineer Electrical

  Found in: beBee S2 VN - 6 days ago


  GE Hanoi Full time

  Job Description SummaryPreparation, planning and execution of commissioning for Electrical Systems of Gas Turbine Combined Cycle plantJob DescriptionRoles and ResponsibilitiesResponsible for the planning and / or preparation and execution of commissioning, trial run, acceptance t ...

 • RGF HR Agent Recruitment

  Service Dealer Operation Staff

  Found in: beBee S2 VN - 1 day ago


  RGF HR Agent Recruitment - Hanoi Permanent

  < Nội dung công việc > · - Đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty KPI bao gồm: Active UIO (Đơn vị đang vận hành), CPU (Đơn vị xử lý trung tâm), Doanh số dịch vụ trả cho khách hàng (Lao động & Bộ phận), SOP (Bắt đầu sản xuất), Tỷ lệ tuân thủ Kaizen, CSI (Chỉ số hài lòng của ...