THE RIVER HỦ THIÊM

Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh City

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

https://riverthuthiem.com/ là website chính thức dự án The River Thủ Thiêm của Tập Đoàn City Garden. Dự án The River nằm cách toà nhà cao nhất Việt Nam Empire City Tower 88 chưa đến 1km.

0 external recommendations