Ton Nhua Ngoi Nhua Santiago

Ton Nhua Ngoi Nhua Santiago

Da Nang - Thành Phố Đà Nẵng

report_problem This professional is not open to finding a new job

About me:

Nhà máy Tôn Ngói Nhựa Santiago tiền thân là nhà máy sản xuất các sản phẩm composite và các phụ kiện điện nước được thành lập từ tháng 07 năm 2004. Qua nhiều lần đổi tên cho phù hợp với tình hình sản xuất và kinh doanh và có tên là Công ty TNHH Tôn Ngói Nhựa Santiago.

0 external recommendations