Trực Thăng Vịnh Hạ Long

Trực Thăng Vịnh Hạ Long

Hạ Long, Thành Phố Hạ Long

This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Bán vé trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long và tổ chức tour trực thăng theo yêu cầu tại tructhangvinhhalong.com

Education:

Marketing

Experience:

Sales

0 external recommendations