This professional is in active search of jobs

engineering Freelancer

About me:

Tính cách: Hòa đồng với mọi người, sẵn sàng lắng nghe, quyết đoán trong công việc,

Sở thích: thích đọc sách, du lịch, ham học hỏi, say mê nghề luật

Định hướng tương lai: luật sư tài năng; một nhà lãnh đạo thành công
 

Education:

Tốt nghiệp Đại học Công Đoàn năm 2014;  tốt nghiệp Học viện Tư pháp năm 2017; 

Experience:

Kinh nghiệm thực tiễn: là một luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân gia đình. 

0 external recommendations