Chuyên gia trong Đà Sơn

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Đà Sơn
Ivan Sirditov

Ivan Sirditov

Machine Learning engineer

Công nghệ/Internet

Đà Sơn, Đà Nẵng

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia