Chuyên gia Bình Chánh Hai

Chuyên gia
>
Bình Chánh Hai
Nguyên  Hồ

Nguyên Hồ

Assistant Costing Manager

Kế toán/Tài chính

Bình Chánh Hai, Hồ Chí Minh
duyquang trần

duyquang trần

mechanical designer

Sản xuất/Cơ khí

Bình Chánh Hai, Hồ Chí Minh

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia