Chuyên gia trong Bình Chánh Hai

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Bình Chánh Hai
Nguyên  Hồ

Nguyên Hồ

Assistant Costing Manager

Kế toán/Tài chính

Bình Chánh Hai, Hồ Chí Minh

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia