Chuyên gia Cần Thơ

Chuyên gia
>
Cần Thơ
Phúc Huỳnh

Phúc Huỳnh

R&D specialist

Khoa học

Cần Thơ, Cần Thơ
Kim Phương Lê

Kim Phương Lê

Kỹ sư Quản Lý Công Nghiệp

Công nghệ/Internet

Cần Thơ, Cần Thơ
Xứng Đặng

Xứng Đặng

Mechatronic engineering

Công nghệ/Internet

Cần Thơ, Cần Thơ

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia