Chuyên gia trong Hà Tĩnh

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Hà Tĩnh
Phát Nguyễn

Phát Nguyễn

Jewellery Designer

Kỹ thuật/Kiến trúc

Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Dung nguyen

Dung nguyen

senior carpenter

Sản xuất/Cơ khí

Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Tram Nguyen Thi Ngoc

Tram Nguyen Thi Ngoc

Merchandiser in Garment and Textile Industry

Hành chính

Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia