Chuyên gia Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng trong Ho Chi Minh City

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng
>
Ho Chi Minh City
Nguyễn Đức Hiệp

Nguyễn Đức Hiệp

nguyenduchiep

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Kevil Bui

Kevil Bui

HR, Marcom

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Như Nguyễn

Như Nguyễn

Thực Tập Sinh Marketing

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Ngoc Duc Nguyen

Ngoc Duc Nguyen

Marketing Manager

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Đậm Nguyễn

Đậm Nguyễn

Marketing Internship

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Tâm Nguyễn

Tâm Nguyễn

A WORTHY CANDIDATE FOR CREATIVE DIRECTOR POSITION

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Viet Nguyen

Viet Nguyen

Salesforce Marketing Cloud Manager

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Shadab Ansari

Shadab Ansari

Consumer Insights Director

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Minh Khang Lê

Minh Khang Lê

UI/UX Designer

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Bếp Việt Decor

Bếp Việt Decor

Bếp Việt Decor

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Trang Dinh

Trang Dinh

CMO, cofounder

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Nguyen Hieu

Nguyen Hieu

UI/ UX designer

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia