Chuyên gia trong Nghĩa Đàn

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Nghĩa Đàn
Nguyên Bao
₫40.000.000 giờ

Nguyên Bao

Luôn cống hiến hết mình

Sản xuất/Cơ khí

Nghĩa Đàn, Nghệ An
Katy Le

Katy Le

My name is NGUYEN VAN THANH, currently I am living in Vietnam and looking for general farm job with free visa sponsorship in Canada.

Nghĩa Đàn, Nghệ An

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia