Chuyên gia trong Việt Yên

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Việt Yên
Jan De Beir

Jan De Beir

Director of engineering

Xây dựng/Cơ sở vật chất

Việt Yên, Thái Bình
Trung Ha

Trung Ha

Chuyên viên tuyển dụng tại beBee

Nguồn nhân lực

Việt Yên, Thái Bình

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia