Công nghệ/Internet chuyên gia

Chuyên gia
>
Công nghệ/Internet
Khánh Ngô Trịnh Hoàng

Khánh Ngô Trịnh Hoàng

Business Analyst Intern

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Khôi Nguyễn

Khôi Nguyễn

Internet Entrepreneur

Công nghệ/Internet

Hanoi, Ha Nội
Đức Trịnh Cao Văn
$24 giờ

Đức Trịnh Cao Văn

Junior Web Developer

Công nghệ/Internet

Mãi Dầm, Hậu Giang
Quang Viet Pham.

Quang Viet Pham.

.NET WEB DEVELOPER

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Minh Duong

Minh Duong

Marketing Campaign

Công nghệ/Internet

Hanoi, Ha Nội
Quang Trung Nguyễn

Quang Trung Nguyễn

Flutter Developer

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Minh Quân Trần

Minh Quân Trần

Business Analyst

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Dat Nguyen

Dat Nguyen

web developer

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Thái Đặng

Thái Đặng

Odoo Developer

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Giang Võ

Giang Võ

Web Developer

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Phuc Tran (Felix Tran)

Phuc Tran (Felix Tran)

Machine Learning Engineer

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Vo Bao

Vo Bao

Website

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia