Tiện ích/Năng lượng chuyên gia

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Tiện ích/Năng lượng
Hien Nguyen

Hien Nguyen

Business Development Executive

Tiện ích/Năng lượng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Marketing Bách Việt
₫23.000 giờ

Marketing Bách Việt

Công Ty TNHH Công Nghiệp Bách Việt

Tiện ích/Năng lượng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh