Nguồn nhân lực chuyên gia

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Nguồn nhân lực
Chi Linh T. Tran

Chi Linh T. Tran

HR Director

Nguồn nhân lực

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Hiền Vũ Trần

Hiền Vũ Trần

Employee Engagement

Nguồn nhân lực

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Thom Nguyen

Thom Nguyen

Human Resource & Office Management

Nguồn nhân lực

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Dịch Vụ Kiến Vàng

Dịch Vụ Kiến Vàng

Dịch Vụ Kiến Vàng

Nguồn nhân lực

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Vân Nguyễn

Vân Nguyễn

Assistant Recruitment Consultant

Nguồn nhân lực

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh