Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng chuyên gia

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng
Phương Nghiêm

Phương Nghiêm

Media

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Hanoi, Ha Nội
Marc Reid

Marc Reid

Marc Reid

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Phùng, Ha Nội
My Phạm Nguyễn Phượng

My Phạm Nguyễn Phượng

Graphic Designer

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
vinnie nguyen

vinnie nguyen

Marketing Director

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
vesinh Azclear

vesinh Azclear

công ty TNHH AZ Clear

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Thạnh Phong, Bến Tre
Ngân Nguyễn

Ngân Nguyễn

Senior Content Marketing

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Mỹ Nhật Đào

Mỹ Nhật Đào

Media specialist

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Trôi, Ha Nội
Thuy Anh Nguyen

Thuy Anh Nguyen

Intern Marketing

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Hanoi, Ha Nội
Nguyễn Đức Hiệp

Nguyễn Đức Hiệp

nguyenduchiep

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Vũ Phạm Thế

Vũ Phạm Thế

Marketing

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Kevil Bui

Kevil Bui

HR, Marcom

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Thuy Dinh

Thuy Dinh

SEO Specialist

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Hanoi, Ha Nội