Dược phẩm/Công nghệ sinh học chuyên gia

Chuyên gia
>
Dược phẩm/Công nghệ sinh học
Minh Ngọc Nguyễn

Minh Ngọc Nguyễn

Sinh viên đã tốt nghiệp

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Minh Do

Minh Do

Laboratory technician

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Hanoi, Ha Nội
Quyên Đỗ

Quyên Đỗ

Quality Control

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Quoc Huy

Quoc Huy

Biotechnology

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Thị Hiền Trâm Phan

Thị Hiền Trâm Phan

SALES REPRESENTATIVE

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
nhinh nguyen

nhinh nguyen

Nhinh

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Nhổn, Ha Nội
Anh Nguyễn Vân

Anh Nguyễn Vân

Regulatory Affairs

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Lương Hiền

Lương Hiền

Purchasing Department

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Tung Cao Van

Tung Cao Van

Supply Chain Manager

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Yên Trần

Yên Trần

Pharmacist

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Loan Đô

Loan Đô

Nhân viên dược văn phòng

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Vy Trần

Vy Trần

Sinh viên mới ra trường

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia