Viễn thông chuyên gia

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Viễn thông
Dương Văn

Dương Văn

Network Engineer (Intern)

Viễn thông

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Nguyên Phát Nguyễn

Nguyên Phát Nguyễn

UI/UX Designer

Viễn thông

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Trần Thạnh Hưng

Trần Thạnh Hưng

Data engineer | Data scientist

Viễn thông

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Алексей Алешин

Алексей Алешин

Satellite telecommunications, TV broadcasting

Viễn thông

Thọ Nham