Quản lý cấp trên/Tư vấn chuyên gia

Trang chủ
>
Chuyên gia
>
Quản lý cấp trên/Tư vấn
Kathy Phan

Kathy Phan

CEO/ COO

Quản lý cấp trên/Tư vấn

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Duong Quang Phu

Duong Quang Phu

Managing Partner

Quản lý cấp trên/Tư vấn

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Ms. Trang, Tran Nguyen Ngoc

Ms. Trang, Tran Nguyen Ngoc

Managing Director

Quản lý cấp trên/Tư vấn

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Nam Tran
₫350.000 giờ

Nam Tran

Project coordinator or project manager

Quản lý cấp trên/Tư vấn

Hanoi, Ha Nội
Sửa chữa thiết bị tập thể dục + 4
Thanh Mai

Thanh Mai

Halong Bay Cruise Booking Tour

Quản lý cấp trên/Tư vấn

Hạ Long, Thành Phố Hạ Long
Khắc Khanh Lê

Khắc Khanh Lê

Landscape Manager

Quản lý cấp trên/Tư vấn

Ông Lang, Kiến Giang