Chuyên gia tuyển dụng trong Ho Chi Minh City

Tuyển Dụng The Room

Tuyển Dụng The Room

Nhà Tuyển Dụng

Bất động sản

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
1 công việc có sẵn
Bình Ngân

Bình Ngân

Business marketing

Bán hàng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
1 công việc có sẵn
Kevil Bui

Kevil Bui

HR, Marcom

Marketing/Quảng cáo/Quan hệ công chúng

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
1 công việc có sẵn