Jobs in tỉnh hưng yên

 • Manpower Vietnam

  Import/Export Executive Staff

  Found in: beBee S2 VN - 3 days ago


  Manpower Vietnam Hưng Yên

  JOB DESCRIPTION · Control Import/Export job · Control Shipping plan · Control BOM and Balance sheet · REQUIREMENTS · Male, under 35 years old · 2 years of experience in equivalent position · University or College graduated · Language: English or Japanese

 • Manpower Vietnam

  Trưởng phòng Nhân sự

  Found in: beBee S2 VN - 3 days ago


  Manpower Vietnam Hưng Yên

  TRƯỞNG PHÒNG NHÂN Sá»° · MÔ TẢ CÔNG VIỆC · Tham mÆ°u cho BGĐ trong việc tổ chức bộ máy, xây dá»±ng hệ thống quy chế quản lý và xây dá»±ng văn hóa cho Công ty với quy mô gần 2000 công nhân viên; · Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lá»±c định kỳ và báo cáo th ...

 • Manpower Vietnam

  Trường phòng nhân sự

  Found in: beBee S2 VN - 3 days ago


  Manpower Vietnam Hưng Yên

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC · Tham mÆ°u cho Ban Giám Đốc trong việc tổ chức bộ máy, xây dá»±ng hệ thống quy chế quản lý và xây dá»±ng văn hóa cho Công ty với quy mô gần 2000 công nhân viên; · Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lá»±c định kỳ và báo cáo theo yêu cầu; · ...