10 Results in tinh hung yen

 • Kỹ sÆ° CQE

  Yêu cầu: · - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ká»1 thuật · - Hiểu 7 Tools QC, báo cáo 8D, QC Story · Nội dung công việc: ...

  Manpower Vietnam - Hưng Yên - beBee S2 VN

 • Nhân viên an toàn và môi trường

  Yêu cầu: · - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành An toàn lao động, bảo hộ lao động, môi trường, hóa học, ká»1 thuật ...

  Manpower Vietnam - Hưng Yên - beBee S2 VN

 • Kỹ sÆ° SMT

  Yêu cầu: · - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ká»1 thuật · - Có các ká»1 năng Office, Auto CAD, đọc bản vẽ thiết kế · - C ...

  Manpower Vietnam - Hưng Yên - beBee S2 VN

 • R&D Engineers - Material and Mechanical parts

  R&D Engineers - Material and Mechanical parts ID:195608,000,000 VND ~ 18,000,000 VNDHung YenHạng mục công việcR&D Engine ...

  REERACOEN VIETNAM - Hưng Yên - beBee S2 VN

 • Nhân viên QA

  Yêu cầu: · - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, ká»1 thuật · - Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên về QC/ ...

  Manpower Vietnam - Hưng Yên - beBee S2 VN

 • Nhân viên kế hoạch sản xuất

  Yêu cầu: · - Tốt nghiệp đại học · - Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên với các vị trí tÆ°Æng đương · - Tiếng Anh tốt · Nội ...

  Manpower Vietnam - Hưng Yên - beBee S2 VN

 • Giám sát kế hoạch sản xuất

  Yêu cầu: · - Bằng cấp: tốt nghiệp đại học · - Kinh nghiệm: trên 02 năm kinh nghiệm vị trí tÆ°Æng đương tại các công ty đ ...

  Manpower Vietnam - Hưng Yên - beBee S2 VN

 • Lập trình viên IT

  Yêu cầu: · - Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin · - Có kinh nghiệm về SQL và phát triển phần mềm C#, ASP, MVC, etc ...

  Manpower Vietnam - Hưng Yên - beBee S2 VN

 • Development Engineer - Value Analysis / Element Parts Evaluation

  Development Engineer - Value Analysis / Element Parts EvaluationID:197708,000,000 VND ~ 18,000,000 VNDHung YenHạng mục c ...

  REERACOEN VIETNAM - Hưng Yên - beBee S2 VN

 • Kỹ sư thiết bị

  Yêu cầu: · - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ká»1 thuật · - Có các ká»1 năng Office, Auto CAD, đọc bản vẽ thiết kế · - T ...

  Manpower Vietnam - Hưng Yên - beBee S2 VN

Are you looking for the best candidate for your company?

orange logo