Maxx Media

Maxx Media ra đời vào năm 2019 với sứ mệnh mang đến giải pháp Digital Marketing toàn diện giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững, gia tăng doanh số thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng trong định hướng phát triển và đồng hành với doanh nghiệp.

https://maxxmedia.vn/

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Maxx Media · TT17 Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 100000, Vietnam

Corporate office

https://www.google.com/maps?cid=7536040703489543966&_ga=2.143220022.2033392436.1632621578-27625921.1632621578

thumb_up Relevant message Comment
Comments