Lương posts
>
Chương trình khuyến mãi tại Nước hoa 95

Chương trình khuyến mãi tại Nước hoa 95

Thai gian: 20/06 - 30/06
Chuong trinh ap dung danh riéng cho khach hang ci

—-

1 § “oo REPLICA
~l | | E
\_ \ | v =
l ;
1 DAISY LOVE »
— — - - 3 4

www.nuochoa95.com - 0388007336

Chào hè rộn ràng cùng ngàn khuyến mãi tại Nước hoa 95

Nhằm mục đích tri ân những khách hàng đã luôn đồng hành shop Nước hoa 95 trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình khuyến mãi “Chào hè rộn ràng – Ngập tràn khuyến mãi” đã được xuất hiện.

https://nuochoa95.com/chuong-trinh-khuyen-mai-nuoc-hoa-95-tt13835.html

Thi gian : Tir 20/6 dén hét 30/6

  

- Tang 1 vial trong 50 mau co san tai shop khi mua nude hoa Fullsize.
NL (Khach hang lua chon 1 mau bat ki)
NAL - Héa don trén § triéu giam ngay 500.000vnd. JI7)
- Mua nudc hoa Fullsize giam ngay 200.000vnd.
=Mua ta 2 nudc hoa chiét tré Ién duoc gidm 15%.
_ - Chuong trinh quet thé cung NUOC HOA 95 /
HO tro trad gop 0% qua thé tin dung.

  

 
  

Luu y : chuong trinh chi danh riéng cho khach hang ca. ,
.
x
Relevant Share Comment
Comments

More articles from Lương Xuân

View blog
1 week ago · 3 min. reading time

Nhằm mục đích tri ân những khách hàng thân thiết đã luôn đồng hành shop Nước hoa 95 trong suốt thời ...

You may be interested in these jobs

 • RGF HR Agent Recruitment

  Senior HR Staff

  Found in: beBee S2 VN - 1 day ago


  RGF HR Agent Recruitment - Ho Chi Minh City Permanent

  🌟 NỘI DUNG CÔNG VIỆC: · - Quản lý, giám sát tiền lương và bảo hiểm xã hội · - Quản lý hợp đồng lao động và hồ sơ nhân sự · - Quản lý và triển khai các hoạt động tuyển dụng · - Tham gia phát triển, triển khai và giám sát các chương trình đào tạo nội bộ và đánh giá nhân sự · - Xây ...

 • Deloitte SEA

  Senior Manager

  Found in: beBee S2 VN - 5 days ago


  Deloitte SEA Ho Chi Minh City

  What impact will you make? · At Deloitte, we offer a unique and exceptional career experience to inspire and empower talents like you to make an impact that matters for our clients, people and society. Whatever your aspirations, Deloitte offers you unrivalled opportunities to rea ...

 • Kootoro

  TESTER (Fresher được đào tạo)

  Found in: beBee S2 VN - 5 days ago


  Kootoro Ho Chi Minh City Full time

  Key Responsibilities · Understand and analyse software requirements. · Create test cases, test plans, and test reports. · Prepare test data, and perform manual testing according to the test plan to ensure the product meets the requirement and quality. · Report, track, and monitor ...