baohiemnhaxuong pjico

2 months ago · 1 min. reading time · visibility ~10 ·

chat Contact the author

thumb_up Relevant message Comment

Bảo hiểm nhà xưởng

Bảo hiểm nhà xưởng được mua trong rất nhiều trường hợp. Có thể là bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của chính phủ và công an phòng cháy chữa cháy. Cũng có thể là bảo hiểm nhà xưởng do ngân hàng yêu cầu mua trong quá trình thế chấp tài sản hoặc do chủ tài sản, giám đốc muốn bảo vệ, quản trị rủi ro mua bảo hiểm nhà xưởng để được bồi thường khi phát sinh rủi ro.

bao hiem nha xuong, bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng, bao hiem chay no nha xuong,mua bảo hiểm nhà xưởng,bảo hiểm nhà xưởng kho bãi, giá bảo hiểm nhà xưởng

#1. Những rủi ro lựa chọn khi mua bảo hiểm nhà xưởng.

A (Hỏa hoạn, sét, nổ)

B (Nổ)

C (Máy ba và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào)

D (Gây rối, đình công, bãi công sa thải (Giới hạn 500 triệu/vụ))

E (Hành động ác ý)

F (Động đất, núi lửa phun, bao gồm cả lụt và nước biển tràn do hậu quả của động đất và núi lửa phun)

G (Giông và bão)


  •  
thumb_up Relevant message Comment
Comments