Các chuyên gia cung cấp dịch vụ trong Ho Chi Minh City

Dịch vụ
>
Ho Chi Minh City

Đang tìm dịch vụ trong Ho Chi Minh City?

Lý Hiệp Minh
$40 giờ

Lý Hiệp Minh

3d graphics

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Các chuyên gia Toán học
Sơn Trịnh
$20 giờ

Sơn Trịnh

SAP Basis Consultant

Công nghệ/Internet

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
AWS + 2
Zain Zafar
₫460.000 giờ

Zain Zafar

ESL Teacher

Giáo dục/Đào tạo

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
English Tutors + 5
Tuan Nguyen
$30 giờ

Tuan Nguyen

Musician/Vocalist/Vocal coach

Nghệ thuật/Giải trí/Xuất bản

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Giáo viên Âm nhạc + 1
austin christ santus
$100 giờ

austin christ santus

full time teacher

Giáo dục/Đào tạo

Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Arbor Build + 2

Bạn có nhu cầu cụ thể và cần giúp đỡ không?

orange logo

Yêu cầu báo giá từ các chuyên gia